شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط

  شما می توانید به ما ملحق شوید اگر شرایط زیر را دارید

شما یک زن هستید۰

شما باید دلیلی برای مهاجرت خود به کشور سوئیس داشته باشید۰

شما می خواهید شغل و حرفه خود را در سوئیس ادامه دهید۰

شما باید اقامتگاه در سوئیس را داشته باشید۰

اقامت شما باید قانونی باشد۰

شما باید زبان آلمانی را تا حدودی صحبت کنید

 

برای این مجموعه مهم نیست که

ملیت شما چیست۰ زبان مادری شما چیست۰

سطح آموزشی و دانش شما در چه حد میباشد۰

موقعیت مالی و وضعیت خانواده شما چیست

 

به جمع ما خوش آمدید۰

در مشاوره رایگان اول مشخص خواهد شد که آیا شما میتوانید در دوره های ما شرکت کنید و یا اگر هنوز نیازبه آماده سازی دارید به عنوان مثال در زبان آلمانی

هزینه دوره: اگر شما قادر به پرداخت هزینه دوره های آموزشی نمیباشید مجموعه ما به شما کمک میکند و راه حلی برای شما میابد.