دوره تعیینی

دوره تعیینی

 

این دوره سه روز طول می کشد.این دوره به شما کمک میکند که نقاط قوت و ضعف خود را بیابید۰میتوانید برنامه های خود را تا حدودی ارزیابی کنید   آیا برنامه های شما قابل اجرا میباشد؟ چه دانش و برنامه ریزی مورد نیاز است؟ چگونه می توان زندگی شخصی و مالی خود را تعمین کنید؟ و غیره

 

 

ساختاراین دوره به صورت واحدی میباشد.دراین دوره نقاط قوت و ضعف هر شرکت کننده تجزیه و تحلیل میشود. ایده کسب و کارشما و همچنین راههای متفاوت برای روشن شدن وضعیت شخصی و مالی شما با دقت مورد بررسی قرار میگیرد۰

: ساختاراین واحدها به شرح زیر میباشد

واحد ۱: منابع، نقاط توانمندسازی در هر فرد

واحد ۲:مراحل و بحثهای اولیه در مورد ایده کسب و کار شما

واحد ۳: امور مالی