Tarifat dhe Mundësite të Financimit

Tarifat

Kursi i orientimit si modul i vetëm : CHF 100.-

Kursi i managjimit (dukë perfshirë Kursin e orientimit) :

Kursi i Gastronomisë (dukë perfshirë Kursin e orientimit):

 

Shumë shtrejntë?

Nese tarifat janë shumë të larta, mund të na kontaktoheni (kontakt@crescenda.ch, 061 271 62 62). Në at rast do te provojmë të gjejmë së bashku një zgjidhje.