Takimi i parë

Takimi i parë ështe falas.

Aty do të bisedojmë për dëshirat dhe mundësite të juaj. Së bashku me ne mund të vendosni nese kursi crescenda ështe rruga e saktë për ju. Një person nga crescenda do tju ndihmoj në ketë sqarim. Ai person ma von do të jetë mbështetja personale për gjithë procesin e juai. Ai do tju ndihmoj gjat gjithë shkollimit dhe pas asaj në fazën fillestarë të kompanisë së juaj.

Datat për takimin e parë do të caktohen personalishtë me ju. Ju lutem kontaktoheni sekretariatën tonë: kontakt@crescenda.ch , Tel. 061 271 62 624