Kushtet për Pjesëmarrje

Në Crescenda mundëni të marrin pjesë nese:

 • jeni një femer
 • vini nga një vend jashtë Zvicrres
 • keni dëshire ta zhvillohëni karieren tuaj në Zvicerr
 • keni vendosje në Zvicerr
 • keni status qendrimi (Vize)
 • keni dituri të majftueshëm ne gjuhen zvicërrane
 •  

Nuk ka rendësi:

 • Nationaliteti
 • Gjuha ë nënës
 • Shkollimi
 • Gjendja financiale
 • Gjenda familjare

 
Jeni të mirëpritur!

Ne takimin e parë do të sqarojmë a ështe pjesëmarrja e mundur, apo keni nevoj per pregaditje para asaj (për shembull një kurs gjuhë).

Tarifat: Nese nuk keni mundësi ti paguni Tarifat e kursit, Crescenda do të ju ofron ndihmë individuale financiare ose do të ju ndihmon ta gjeni një zgjidhje.