Kursi i Orientimit

Kursi i Orientimit zgjatë 3 ditë. Këtu mundëni ti zbuloni mundësite të juaj. A ështe realizimi i ideave të juaj i mundur? Qfarë dituri dhe planifikim janë të duhur? Si mundëni ta koordinoni gjendjën personale dhe gjendjën financiare? Dhe shume të tjera…

Kursi i permbanë module të ndryshëm, ku për qdo pjesëmarrës do të bëhet një analizë të forcavë the dobësivë, Ideat të bizensit do te diskutohën dhe gjendja personale dhe financiare do të sqarohet.

Modulet janë:

Moduli 1: Mundësite dhe Empowerment
Moduli 2: Biseda e parë për ideat të biznesit
Moduli 3: Financat